top of page

CAD 4e: buña bwa wase ñese bwa Madiba.

Ô was'a tema na << pomanę mawengisanę na nde lo so mangea pas'a madiba >>, nde ebem'a elondisę mwalalo e ma bolisabę no.


O mbamba ma duala dilondise manei, ebongom dokita MOB'A MPAH a tombise telamę la jita la pombi o mu mbamba. Na njom'a bema la kolera ye mbu jita owenge, eta musęn oñola ebongom o jongwanę baję ô mundi oñol'eyengi tęngęnę kolera na bokisę la pomb'a madiba masangi.

Eboledi yena e sesabe na baję o mundi.

Eboledi yena yęn pę tesabę na ebongom, la mboko mwa bediedi ba yi pombi.

Ebongom e si subi o belę baję o bęlę-bęlę o bolanę yi pombi o ka bwam nde somęlę na kolera e si bema pę o mbamba mw'abu, tobo tobo o mambanda.

Na longęlę mboa, mu muyombo mu diabęlę nde na mboko miba, ONU habitat na mairie ma duala dilondisę manei.VICHAL DIKOBO S

11 vues0 commentaire

Comments


bottom of page